COMUNICAT DE PRESĂ / PRESS RELEASE „CREATIVE ENTREPRENEURSHIP”

Posted on 14:10

COMUNICAT DE PRESĂ

MOBILITATE DE LUCRĂTORI DE TINERET

PROIECT „CREATIVE ENTREPRENEURSHIP”

 

Asociaţia Un Zâmbet Bacău, în parteneriat cu asociaţiile Dnipropetrovsk regional youth NGO „MIKS” din UCRAINA, Asociaţia Obştească „Centru de Dezbateri Criuleni” din REPUBLICA MOLDOVA, International Youth Association „Quant” din GEORGIA, OpportunEuropa Cooperativa Sociale „Onlus” din Italia şi Freedom Gate din Grecia  organizează în perioada 03 – 14 noiembrie 2016 mobilitatea de lucrători de tineret din cadrul proiectului  “Creative Entrepreneurship”, finanţat prin programul Erasmus +.

Aceasta va avea loc în Slănic Moldova, judeţul Bacău, unde 38 de lucrători de tineret vor participa la activităţi în cadrul cărora vor explora diferite metode de educaţie non-formală şi ateliere de reciclare creativă împreună cu elemente de antreprenoriat.

 Obiectivele principale ale proiectului sunt reprezentate de  îmbunătăţirea competenţelor cheie şi aptitudinilor antreprenoriale ale lucrătorilor de tineret, creşterea calităţii serviciilor susţinute de către grupul organizaţiilor membre pentru a dezvolta propriile afaceri ale tinerilor, realizarea unui ghid practic folosit ca instrument în lucrul cu tinerii pentru a-i stimula în dezvoltarea propriilor afaceri, dezvoltarea creativităţii, iniţiativei şi competenţelor transversale printre participanţi, networking între partenerii proiectului dar şi împărtăşirea bunelor practici cu privire la antreprenoriat şi reciclare.

Asociaţia Un Zâmbet Bacău este o organizaţie ce sprijină tinerii în procesul de dezvoltare personală prin organizarea de proiecte şi activităţi ce au la bază metode de educaţie nonformală.

În vederea unei bune desfăşurări a proiectului, rugăm susţinerea iniţiativei Asociaţiei Un Zâmbet Bacău in vederea implementării şi promovării evenimentelor publice organizate de participanţii la proiect.
Alina Gheorghiţă – Manager Proiect
Tel: 0745.315.951
E-mail: asociatiaunzambet@yahoo.com
Facebook: Asociatia Un Zambet Bacau

 

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar opinia autorului, iar Comisia nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

 

English Version

 

PRESS RELEASE

MOBILITY FOR YOUTH WORKERS

PROJECT “CREATIVE ENTREPRENEURSHIP”

 

Association Un Zâmbet Bacău, in partnership with associations Dnipropetrovsk regional youth NGO “MIKS” from Ukraine, NGO “Center for Debates Criuleni” from Republic of Moldova, International Youth Association “Quant” from Georgia, OpportunEuropa Cooperativa Sociale “Onlus” from Italy and Freedom Gate from Greece holds between 3 to 14 November 2016 the mobility of youth workers within the “Creative Entrepreneurship” project, financed by Erasmus +.

This will take place in Slanic Moldova, Bacau County, where 38 youth workers will participate in activities where they will explore different methods of non-formal education and creative recycling workshops with elements of entrepreneurship.

The main objectives of this project are improving key skills and entrepreneurial skills of youth workers, increasing the quality of services supported by the group of member organizations to develop their own businesses youth, creating a practical guide used as a tool in youth work to stimulate developing their own businesses, development of creativity, initiative and transversal skills among participants, networking between project partners and sharing best practices on entrepreneurship and recycling.

Un Zâmbet Bacău Association is an organization that supports young people in the process of personal development by organizing projects and activities that are based on non-formal education methods.

For the smooth execution of the project, please support the initiative Un Zâmbet Bacău Association in the sight implementation and promotion of public events organized by the project participants.

 

Alina Gheorghita – Project Manager

Tel: 0745.315.951

E-mail: asociatiaunzambet@yahoo.com

Facebook: Asociatia Un Zâmbet Bacău

 

This project is funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for using the information it contains.

 

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo!

Comments are closed.

download whack a word